Vlada SAD-a putem USAID-a osigurala BiH grant vrijedan 1,75 miliona dolara

0
979
Vlada SAD-a finansijski pomaže jačanje kapaciteta u korist građana BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Izvještaj o realizaciji Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i o utrošku grant sredstava za period januar – decembar 2017. godine.
Sporazum, kojim je Vlada SAD-a putem USAID-a osigurala grant vrijedan 1.750.000 američkih dolara, ima za cilj funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana. Od ovih sredstava 750.000 dolara namijenjeno je jačanju Agencije za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska pravo i izbjeglice BiH.
Agencija za ravnopravnost spolova BiH počela je s provođenjem projekta ‘Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH’ koji će, između ostalog, doprinijeti izgradnji kapaciteta za bolji kvalitet zaštite i prevencije od rodno zasnovanog nasilja. Projektom je planirano jačanje saradnje s nevladinim sektorom u okviru kojeg će biti proveden grant program za nevladine organizacije koje se bave zaštitom i pomoći žrtvama nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Planirano je da projekt traje 31 mjesec.