Vlada RS: Najniža plata biće 540 KM, izmjene Zakona o porezu na dohodak

0
291
Vlada RS utvrdila je i Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o doprinosima

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o povećanju najniže plate na 540 KM sa 520 KM. Ta odluka donesena je u skladu sa opredjeljenjem Vlade RS za donošenjem seta zakona kojima se uređuje povećanje plata i poboljšanje materijalnog položaja svih radnika u Republici Srpskoj, a nakon konsultacija sa predstavnicima radnika i poslodavaca, rekao je na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade premijer RS Radovan Višković.
On je najavio da će hitno zatražiti posebnu sjednicu Narodne skupštine kako bi zakoni prošli proceduru do kraja maja i kako bi njihova primjena bila od 1. juna ove godine.
Vlada RS je danas na sjednici u Banjaluci, po hitnom postupku, usvojila i Prijedlog zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama i institucijama RS. Osnovni razlog za donošenje ovog seta zakona je povećanje plata zaposlenih u navedenim oblastima.
Predložene izmjene, kako je navedeno, predstavljaju još jednu u nizu mjera Vlade RS koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika, te da su izrazito socijalno pozitivna jer je najviši procenat povećanja primijenjen na plate sa najnižim koeficijentima.
S ciljem povećanja plata radnika, Vlada RS je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Ovim zaknom predlaže se povećanje osnovnog ličnog odbitka sa dosadašnjih 6.000 KM na 8.400 KM na godišnjem nivou, odnosno 700 KM na mjesečnom nivou, te povećanje ličnog odbitka za izdržavane članove porodice sa dosadašnjih 900 KM na 1.800 KM na godišnjem, odnosno sa 75 KM na 150 KM na mjesečnom nivou po svakom izdržavanom članu porodice.
Takođe, Vlada RS utvrdila je i Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o doprinosima kojim se predviđa da osnovica doprinosa na lična primanja ne može biti niža od najniže bruto plate u RS utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, koja je važeća u momentu isplate ličnog primanja.