VMBiH: Ekspertni i pravni tim za problem Trgovske gore

0
250
Održana redovna sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je odluku o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.
Na sjednici je donesena i odluka o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.
Ekspertni tim, sastavljen od predstavnika državnih, entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti te naučne zajednice, sačiniće sveobuhvatnu stručnu analizu stanja i uticaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori; izraditi prijedlog mjera zaštite stanovništva u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une i zaštite životne sredine; te definisati ekonomična i efikasna rješenja za sprečavanje, ublažavanje i praćenje značajnih negativnih uticaja eventualnog odlagališta.
Prvi sastanci ovih timova trebali bi biti održani tokom narednih 15 dana. Ovi timovi mogu biti dopunjeni i novim članovima, a najavljena je mogućnost konsultovanja i međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti.

Sporazum EU, BiH i Srbije o jačanju prekogranične saradnje

Vijeće ministara BiH utvrdiloo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.
Radi se o sporazumu vrijednom 2.352.941,00 eura, od čega grant EU iznosi dva miliona eura, a krajnji korisnici projekta će finansirati ukupno 352.941 eura.
Programsko područje obuhvata 67 opština u Bosni i Hercegovini i 31 opštinu u Srbiji.
Cilj programa je unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u pograničnom području Srbije i BiH provođenjem ciljanih i konkretnih aktivnosti, uz zajedničku upotrebu resursa.
Period izvršenja ovog sporazuma o finansiranju je 12 godina od njegovog stupanja na snagu, dok će njegovo operativno provođenje trajati šest godina.
Ukupno procijenjena vrijednost Programa u srednjoročnom periodu od 2018 do 2020. godine iznosi 6.823.529 eura, od čega EU putem granta finansira 5,8 miliona eura, a korisnici granta razliku u visini 1.023.529 eura.