Vrijedna dva granta EU za projekt obilaznica Doboj na Koridoru 5c

0
178
Grant je odobrila EU putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (projekt Koridor 5c u RS-u – projekt obilaznica Doboj – poddionica: Rudanka – Putnikovo brdo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan, vrijedan 30,8 miliona eura.
Ovaj grant je odobrila EU putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan, a grantom, koji je alociran na Republiku Srpsku, upravljat će EBRD.
Svrha projekta je dа pomogne Bosni i Hercegovini, odnosno JP Autoputevi Republike Srpske kao projektnoj kompaniji u financiranju dijela Projekta izgradnje dionice autoceste na Koridoru 5c оd približno 5,2 km, i to оd mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2.
Na sjednici je utvrđen i Prijedlog ugovora o grantu (projekt Koridor 5c2 u FBiH – projekt obilaznica Doboj – poddionica: Putnikovo brdo – Medakovo) između Bosne i Hercegovine i EBRD koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan.
Riječ je o 12 miliona eura granta iz programa Evropski zajednički fond zа Zapadni Balkan, s alokacijom na Federaciju BiH (JP Autoceste Federacije BiH).
Bespovratna sredstva su namijenjena potpori izgradnje autoceste na Koridoru 5c na podionici Putnikovo brdo – Medakovo u dužini od približno 8,5 km.