VTK BiH: Potpisani ugovori za uvođenje standarda kavliteta u 19 preduzeća

0
99
Potpisani ugovori s konsultantima za projekt uvođenje standarda kvaliteta u 19 preduzeća

U prostorijama Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH potpisan je ugovor s konsultantima/konsultantskim kućama za projekt ‘Priprema MSP za uvođenje standarda kvaliteta u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća’. Komora BiH je implementator projekta, a cilj je podrška izvozno orijentisanim kompanijama u BiH u implementaciji certifikata po međunarodnim standardima u mala i srednja preduzeća.
Ovaj projekat je podržan u okviru projekta ‘Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU’ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.
“Ovim projektom se omogućava podizanje kvaliteta poslovanja na veći nivo, povećanje efikasnosti i produktivnosti, jačanje sistema kontrole kvaliteta proizvoda i usluga i povećanje konkurentnosti firme na tržištu. Dodatno, malim i srednjim preduzećima biće omogućen efikasniji nadzor procesa i troškova poslovanja te upravljanje okolišem na kvalitetan način,“ rekao je predsjednik VTK BiH Zdravko Marinković.
Od 19 odabranih kompanija koje će učestvovati u projektu 8 kompanija je iz metalske industrije, 7 iz drvne, 1 iz hemijske, 1 iz tekstilne, 1 iz plastične industrije i 1 kompanija se bavi proizvodnjom prirodne izvorske vode.
U toku trajanja projekta, kompanije će se pripremati za uvođenje sljedećih standarda:
• BAS EN ISO 14001 – odnosi se na upravljanje okolišem. Cilj je poboljšati svijest i praksu kompanija u vezi sa zaštitom okoliša (SAGA d.o.o. Žepče, ALBA-UNIPROM d.o.o. Sarajevo, BELIF d.o.o. Tešanj, GEMEX d.o.o Sarajevo);
• BAS EN ISO 50001 – odnosi se na upravljanje energijom. Cilj je unaprijediti energetsku učinkovitost i smanjiti negativan uticaj na okoliš (MIVIKO d.o.o. Posušje, JAJCE ALLOY WHEELS, PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica, MAKAMA d.o.o. Bugojno, DELING d.o.o. Tuzla, WATER JET HAS d.o.o. Usora, PLASTIC&STEEL P&S Gračanica);
• CE znak – odnosi se na ispunjavanje zahtjeva EU u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Cilj je povećati kokurentnost bh. kompanija na tržištu Evropske unije (SENEX d.o.o Čelić, ARS INŽENJERING d.o.o Banja Luka, NEOMET MONTAŽA Prijedot, ALDŽA&ELVIS d.o.o. Bosanska Otoka, SPARK INDUSTRY d.o.o. Zenica, NIVEX d.o.o. Derventa, AGROFLORA d.o.o. Kozarska Dubica, SAVOX d.o.o. Milići).
Ugovore s odabranim konsultantima (Stevo Borojević i Saša Rudan – ISO 50 001, ZEOS Lukavac i Šefket Turalić – ISO 14 001, Vid Jovišević i Institut kvaliteta INSTALING d.o.o. – CE ZNAK), potpisao je generalni sekretar VTK BiH Nihad Bajramović. Tema projekta je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2022 (dimenzije 7 I 10) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.