Za razvoj turizma u FBiH 2,7 miliona KM

0
3074
Za sportsko-rekreativni i avanturistički turizam biće izdvojeno 500.000 KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava za ‘Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH’ utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u iznosu od 2.700.000 KM. Sufinansiranje razvoja turizma, kako je obrazloženo, jedan je od načina obogaćivanja i kvalitativnog unapređivanja turističke ponude i promocije, te približavanja savremenim turističkim trendovima.
Odobrena sredstva će biti raspodijeljena na šest programa, od čega je 400.000 KM namijenjeno sufinansiranju razvoja sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma.
Za podršku unapređenju izrade i plasmana turističkih suvenira bit će izdvojeno 165.000 KM, za sufinasiranje podrške putničkim agencijama koje dovode turiste u BiH i promovišu resurse i turističke destinacija na području Federacije BiH, bit će izdvojeno 300.000 KM.
Unapređenje turističke i ugostiteljske infrastrukture i konkurentnosti bit će sufinansirano sa 1.100.000 KM. Iznos od 200.000 KM bit će dodijeljen za stručno usavršavanje zaposlenog osoblja turističko-ugostiteljskog sektora u Federaciji BiH.
U okviru sufinansiranja projekata od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije BiH bit će izdvojeno po 100.000 KM za podršku projektima u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID) za područje FBiH, za izgradnju šetnice u općini Neum, ‘BH-Bivak’ i Sajam turizma u Skenderiji.
Federalna ministrica okoliša i turizma će imenovati Komisiju koja će razmatrati kandidovane projekte, a bit će imenovana i posebna komisija za nadzor i provjeru programskog utroška sredstava.