Zastupnički dom usvojio Budžet BiH za 2021. u iznosu od 1,87 milijardi KM

0
303
Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je većinom glasova na današnjoj sjednici u prvom čitanju Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2021. godinu.
Prijedlog zakona o budžetu predložilo je Predsjedništvo BiH, kao zakonski predlagač, ali je istovremeno zadužilo Vijeće ministara BiH da pokrene proceduru povećanja najnižih plata za policijske službenike zaposlene u policijskim agencijama BiH i vojnicima u Oružanim snagama BiH, navodi Fena.
Vijeće ministara BiH je krajem marta utvrdilo Nacrt zakona o budžetu u iznosu od 1,87 milijardi KM što je za oko 3% više u odnosu na prethodnu godinu. Za servisiranje vanjskog duga BiH budžetom je predviđeno gotovo 844 miliona KM, ili 5% više nego 2020. godine.
Budžetom je predviđeno 21,7 miliona KM za borbu protiv pandemije, a Vijeće ministara BiH posebnim će odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava.
Inače, državne institucije funkcioniraju na osnovu Odluke o privremenom finansiranju za treći kvartal ove godine koja je donesena jer ovogodišnji budžet još nije usvojen, a kojeg sada trebaju potvrditi oba doma Parlamentarne skupštine BiH da bi stupio na snagu.