BH-Gas: Cijena gasa za industrijske potrošače smanjena za 6,5 posto

0
1081
Omogućeno nesmetano snabdijevanje gasom Federacije BiH do 1. januara 2023.

Nadzorni odbor BH-Gasa danas je na sjednici usvojio odluku o korekciji cijene prirodnog gasa za industrijske potrošače, direktne kupce BH-Gasa.
Cijena prirodnog gasa za industrijske potrošače smanjena je za drugi kvartal 2020. u iznosu od 6,5 posto u odnosu na cijene koje su bile u prvom kvrtalu ove godine. Na korekciju cijena prirodnog gasa uticalo je smanjenje cijene nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.
Od početka godine BH-Gas je industrijskim potrošačima smanjio cijenu prirodnog gasa za oko 10 posto.
BH-Gas će prema sadašnjim procjenama, i u trećem kvartalu izvršiti korekciju cijene prirodnog gasa prema industrijskim potrošačima i to u onom obimu koliko to smanjenje bude obračunato od isporučioca Gazprom Exporta, saopćeno je iz BH-Gasa.
BH-Gas je saopćio i da je povećana potrošnja prirodnog gasa u odnosu na planirane narudžbe, a to se posebno odnosi u Kantonu Sarajevo. Ovaj trend povećane potrošnje je i dalje prisutan, no i pored toga svi potrošači su uredno snabdjeveni prirodnim gasom. Ujedno, BH-Gas sve čini da održi nivo plaćanja prema inopartnerima na nivou ugovorenih rokova jer niti jedan partner nije dao olakšice za plaćanja, saopćeno je iz BH-Gasa.