BiH – RH: Finalizacija dogovora o izgradnji mosta preko rijeke Save kod Gradiške

0
1421
Delegacije BiH i Hrvatske razgovarale o početku gradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške

Međudržavne delegacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske razgovarale su danas u Zagrebu oko početka gradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške.
Delegaciju BiH predvodio je sekretar Ministarstva komunikacija i prometa Igor Pejić, a sastanku su prisustvovali i predstavnici ovog ministarstva, Ministarstva saobraćaja i veza RS i Autoputeva RS.
U sastavu državne delegacije Hrvatske, koju je predvodio Tomislav Mihotić, državni sekretar u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, bili su Dražen Antolović, načelnik Odjela za cestovni promet ovog ministarstva, Boris Majić, direktor Sektora EU projekata i programa iz Hrvatskih cesta te ostali članovi koji će učestvovati u radu zajedničkih komisija za javnu nabavku radova i nadzora.
Hrvatska strana informirala je bh. stranu da revizija glavnog projekta teče po planu, kao i da se okončanje postupka revizije očekuje krajem maja. Paralelno, hrvatska strana je pokrenula i aktivnosti na izmjeni glavnog projekta koje također idu po planu, a za koje se očekuju da budu okončane krajem juna.
Delegacija Hrvatske informirala je učesnike sastanka da je gradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške, uz brzu cestu Solin – Omiš i gradnju cestovnog ulaza u Rijeku, jedan od tri top cestovna prioriteta Hrvatske.
Iako u ovom trenutku Hrvatska nije okončala postupak finansiranja iz nekog od evropskih fondova, delegacija RH izvijestila je bh. stranu da će navedeni projekat finansirati iz vlastitih budžetskih sredstava dok se ne osiguraju sredstava iz nekog od evropskih fondova.
Na današnjem sastanku dogovoren je broj članova komisija za izradu javne nabavke radova i nadzora, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.
U ovom trenutku, sa zadovoljstvom se može konstatirati da ne postoje okolnosti koje bi ukazivale na odgodu javnog konkursa za nabavku radova, a to je 1. august 2018. godine.
Na marginama sastanka državnih delegacija, održan je sastanak Međudržavne komisije za održavanje cestovnih mostova, nakon čega su pokrenute aktivnosti na potpisu sporazuma o održavanju željezničkih mostova, što će u sljedećem periodu biti intenzivirano.