BiH u 2017. ostvarila izvoz roba u vrijednosti 11 milijardi KM

0
667
Federacija BiH u septembru 2019. izvezla robe u vrijednosti 647,15 miliona KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), usvojilo je dokument Ekonomski trendovi – godišnji izvještaj za 2017. u kojem se navodi da je vanjski sektor uticao na pozitivna ekonomska kretanja u Bosni i Hercegovini.
Tako je BiH u 2017. godini ostvarila izvoz roba u vrijednosti 11 milijardi KM, što predstavlja nominalno povećanje od 17,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, a pokrivenost uvoza izvozom poboljšana je za tri posto, i na kraju godine je iznosila 61 posto.
Posmatrano po glavnim trgovinskim blokovima, izvoz roba na tržište zemalja EU u 2017. godini je iznosio 7,8 milijardi KM, što je 71 posto ukupnog bh. izvoza i povećanje za 16,8 posto. S druge strane, izvoz na tržište zemalja CEFTA-e iznosio je 1,8 milijardi KM, što je 16,3 posto ukupnog bh. robnog izvoza i uvećan je za oko 28,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine.
Vrijednost uvezene robe u BiH u prošloj godini iznosila je 18,1 milijardu KM, što je nominalno povećanje od 12,2 posto. Pored električne energije i kamenog uglja značajan doprinos uvozu registriran je u okviru nafte i naftnih derivata, sirovog aluminija i motornih vozila.
U BiH su povećana strana direktna ulaganja za 57,3 posto, što je dobar rezultat imajući u vidu da su globalna direktna ulaganja smanjena za 16,3 posto u odnosu na godinu ranije i pored zabilježenog ekonomskog rasta. Povećanje ulaganja od 2,4 posto bilježe samo zemlje u razvoju, dok zemlje u tranziciji bilježe pad ulaganja od 17,9 posto.
Prosječan broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH u 2017. godini iznosio je 489,4 hiljade, što je manje za 6,1 posto u odnosu na godinu ranije.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here