Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. u deficitu 1,27 miliona KM

0
309
Održana redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada TK je danas usvojila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.
Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2020. godine od 375.366.486,90 KM u odnosu na izvršene rashode u iznosu od 376.639.856,84 KM evidentno je da je Budžet Tuzlanskog kantona ostvario ukupan finansijski rezultat – deficit u iznosu od 1.273.369,94 KM.