Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

0
1054
Safudin Čengić, direktor Centrotrans-Eurolinesa

Sadašnja slika obrazovnogsistema u Bosni i Hercegovini prije svega ukazuje na činjenicu da obrazovanje kadrova nije usklađeno sa potrebama tržišta rada. Također, nastavni planovi i programi su neadekvatni pa učenici po završetku srednje stručne škole nemaju potrebna praktična znanja i iskustava. Sve navedeno, između ostalog, loše utiče na ekonomsku sliku BiH.
Jedan od društvenih subjekata, koji godinama unazad, u okviru svojih aktivnosti, ukazuje na potrebu prilagođavanja sistema stručnog obrazovanja tržištu rada, je Udruženje poslodavaca Federacije BiH pa je u skladu s tim pokrenut Projekat ‘Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju’ u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom Služba za zapošljavanje KS, sarajevskim općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća te kompanijom Centrotrans Sarajevo.
Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta ‘Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH’, finansira Evropska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.
Cilj projekta prvenstveno je pokazati da ponuđeni model obrazovanja realno može riješiti postojeći problem neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada.
“Smatram da je dualno obrazovanje sistem koji će kompanijama obezbijediti kadrove koji mogu odgovoriti tržišnim uvjetima, odnosno, uposlenike koji posjeduju vještine i znanja kojima mogu odgovoriti zadacima koji se postavljaju pred njih prilikom dolaska u kompaniju“, kazao je direktor Centrotrans-Eurolinesa Safudin Čengić.
Prema pilot-projektu već je 18 srednjoškolaca obavilo dvomjesečnu obuku u kompaniji Centrotrans.
“Na osnovu Projekta, tokom čije ralizacije su učenici u školi pohađali teoretski dio nastave, a praktični dio nastave u kompaniji Centrotrans, uvidjeli smo da se učenici nakon završene praktične nastave puno lakše snalaze u privrednim kolektivima“, kazao je direktor Srednješkoloskog centra Vogošća Said Poljo.
Krucijalno pitanje je donošenje zakona o dualnom obrazovanju, što je u nadležnosti kantona, odnosno, uspostavljanje legislative iz oblasti reforme srednjeg obrazovanja.
Mladi koji se odluče nakon stečenog osnovnog obrazovanja za nastavak školovanja u srednjim stručnim školama sa dualnim sistemom, imat će brojne prednosti već tokom samog školovanja. Za početak, uz školsko teorijsko, stiču i zavidno praktično znanje u uspješnim kompanijama, uz finansijsku nadokandu, što je veliki korak naprijed u odnosu na materijalni status drugih srednjoškolaca.