EBRD će sa 37 miliona eura kreditirati izgradnju tamvajske pruge Ilidža-Hrasnica i obnovu voznog parka

0
276
Odobren plan nabavki za izgradnju tramvajske pruge do Hrasnice koja će koštati 20 miliona eura

Vlada Federacije BiH danas je podržala tri inicijative da se kreditnim zaduženjima kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju projekata ‘Adaptivno upravljanje saobraćajem’ u iznosu do 7 miliona eura, ‘Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica’ u iznosu do 20 miliona eura i ‘Obnova voznog parka tramvajskog saobraćaja’ u iznosu do 10 miliona eura.
Prihvaćene su informacije o kreditima EBRD-a za realizaciju ovih projekata kao osnovu za vođenje pregovora. Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo zaduženi su da u timove za pregovore o ovim kreditima imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačne odluke o zaduženju bit će donesene po okončanju pregovora sa EBRD-om sa kojom će se utvrditi konačni uslovi kreditnih zaduženja. Krajnji dužnik po ovim kreditima je Kanton Sarajevo.
Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da ove zaključke o podržanim inicijativama dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja daljih procedura u vezi s kreditnim zaduženjima.