EPBiH će na lokalitetu Rudnika uglja Gračanica graditi dvije solarne elektrane

0
564
Potpisan ugovor između EPBiH i SBK o koncesiji za izgradnju solarnih elektrana Gračanica 1 i 2

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija i izvršni direktor za kapitalne investicije EPBiH Senad Salkić, te ministar privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić, potpisali su Ugovor o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i 2, instalisane snage do 50 MW.
Elektroprivreda BiH će u nova postrojenja investirati 60 miliona KM.
Ugovor o koncesiji za fotonaponske elektrane čija je izgradnja predviđena na lokalitetu odlagališta jalovog materijala Rudnika uglja Gračanica u općini Bugojno, zaključen je na period 30 godina od dana izgradnje i puštanja solarnih elektrana u pogon. Rok za realizaciju projekata je 30 mjeseci.
Tokom cjelokupnog koncesionog perioda, Elektroprivreda BiH će Srednjobosanskom kantonu plaćati naknade za koncesiju u visini 1,5 posto ukupne vrijednosti proizvedene električne energije. Naknada će se obračunavati na osnovu trenutno važeće otkupne cijene za električnu energiju proizvedenu iz fotonaponskih elektrana.
Kako bi povećala udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, Elektroprivreda BiH u periodu do 2030. godine planira izgradnju fotonaponskih elektrana i na površinama rudnika uglja Breza, Kakanj i Kreka, deponijama TE u Tuzli, te na podveleškom platou na kojem je uspješno realizovan projekat prve vjetroelektrane u vlasništvu kompanije.
U okviru mjerne kampanje JP Elektroprivrede BiH na 10 lokacija i na osnovu preliminarnih analiza, pokazalo se da je ulaganje u svih šest planiranih fotonaponskih elektrana isplativo. Procjenjuje se da će njihove ukupna instalisana snaga iznositi oko 210 MW.