FBiH: Dobit banaka u prvom polugodištu porasla 16,2%, na 175 miliona KM

U poređenju sa prvim polugodištem predpandemijske 2019. godine ovogodišnja dobit banaka još uvijek je manja za 6,6 miliona KM ili za -3,6 posto

0
1136
Ukupni polugodišnji prihodi banaka sa sjedištem u FBiH iznosili su oko 588,34 miliona KM

Komercijalne banke sa sjedištem u Federaciji BiH ostvarile su u prvom polugodištu 2022. godine ukupnu neto dobit u iznosu od 175,07 miliona KM, a nijedna od 14 banaka nije poslovala s gubitkom, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
U poređenju sa prvim polugodištem 2021. kada je dobit 15 banaka (računajući i Sberbank BH koju je u martu 2022. kupila ASA Banka, a nakon što je prethodno FBA pruzela upravljanje Sberbankom zbog dešavanja u Ukrajini i uvođenja zapadnih sankcija ruskim bankama) iznosila oko 150,66 miliona KM, to je na godišnjem nivou povećanje za 24,41 milion KM ili za 16,2 posto.
U odnosu na prvo polugodište pandemijske 2020. godine, neto dobit bankarskog sektora FBiH u prvih šest mjeseci 2022. uvećana je za 69,58 miliona KM ili za 66 posto, dok je u poređenju sa prvim polugodištem predpandemijske 2019. godine dobit manja za 6,61 milion KM ili za -3,6 posto.

Raste dobit banaka, ali još uvijek nije dostignuta dobit od predpandemijske 2019.

Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), ukupni polugodišnji prihodi banaka u 2022. iznosili su oko 588,34 miliona i manji su 10,68 miliona KM ili za -1,8 posto u odnosu na isti period prošle godine (599,02 miliona KM).
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 58,4 posto i u prvih šest mjeseci 2022. iznosili su oko 343,84 miliona KM i manji su za 1,56 miliona (-0,5%) u odnosu na isti period prethodne godine kada su iznosili oko 345,40 miliona KM.
Ukupni rashodi na nivou bankarskog sektora u FBiH u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su oko 469,52 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine (447,35 miliona KM) veći su za 22,17 miliona KM ili za 5 posto.

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Ukupna aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH krajem juna 2022. iznosila je 26 milijardi i 295,1 milion KM i za 1 milijardu i 291,9 miliona KM ili za 5,2 posto je veća u odnosu na isti period prošle godine.
Ukupan kapital banaka u FBiH zaključno sa junom 2022. iznosio je oko 3 milijarde i 186,9 miliona KM, što je za manje za 21,88 miliona KM ili za -0,7 posto u odnosu na isti period 2021. godine, kada je kapital iznosio 3 milijarde i 208,7 miliona KM.
Zaključno s krajem juna 2022. ukupni depoziti, koji su značajan izvor finansiranja banaka, iznosili su 21 milijardu i 610,9 miliona KM. U odnosu na prvo polugodište 2021. godine (20,192 mlrd KM), veći su za 1 milijardu i 418,8 miliona KM ili za 7 posto. Najveći udio (47,6%) imaju depoziti stanovništva u iznosu od 10 milijardi i 278,5 miliona KM, te depoziti privatnih preduzeća i društava u iznosu od 4 milijarde i 459,3 miliona KM (udio 20,6%)…
Banke sa sjedištem u FBiH na kraju juna ove godine imale su ukupno 6.423 zaposlenih, što je za 35 radnika manje u odnosu na kraj prvog polugodišta 2021. godine.