Kanada najbolja zemlja za život u 2021. godini

0
464
Kanada je zauzela prvo mjesto i po kvalitetu života i društvenoj svrsi

Kako navodi američka medijska kompanija U.S. News end World Report, u nedavno objavljenoj listi najboljih zemalja na svijetu za život za 2021. godinu, izabrana je Kanada.
Zemlje se kategorišu i biraju prema stepenu agilnosti, moći društveno odgovornom poslovanju, položaju žena, rasnoj jednakosti.
Na rang listi ‘Najboljih zemalja za 2021.’ anketirano je ukupno 17.326 pojedinaca iz 36 zemalja u četiri regije – Amerike, Azije, Evrope i Bliskog istoka i Afrike – koji su anketirani tako da je 78 zemalja rangirano na svjetskoj sceni.
Kanada je takođe zauzela prvo mjesto po kvalitetu života i društvenoj svrsi. Ima dobro tržište rada, brine o ljudskim pravima i posvećena je socijalnoj pravdi, smatra se da nije korumpirana i poštuje imovinska prava.
Najviše priznanja Kanada je dobila u oblastima obrazovanja, kvalitetnog penzionisanja, ekološkog i zdravog života. Zauzela je prvo mjesto i kada je društveno odgovorno poslovanje u pitanju, drugo mjesto za rasnu jednakost i šesto mjesto za preduzetništvo.
Prema objavljenoj listi za ovu godinu, pored Kanade, najbolje rangirane zemlje za život su i Japan, Njemačka, Švicarska, Australija, SAD, Novi Zeland, Velika Britanija, Švedska i Holandija, prenosi portal Cdm.me.
Izvještaj se prati i objavljuje svake godine, a za 2020. godinu izabrana je bila Švicarska.