MOL Grupa: EBITDA za 2020. godinu dostigla 2,05 milijardi dolara

U pandemijskoj godini svi segmenti su generisali pozitivne slobodne tokove novca, što je rezultiralo sa 636 miliona dolara u 2020. godini, više nego prije godinu dana

0
501
MOL Grupa: CCS neto EBITDA je rezultirala sa 1.449 miliona USD u trećem kvartalu 2022.

MOL Grupa objavila je danas finansijske rezultate za 2020. Uprkos izazovnoj godini i ekonomskoj krizi, MOL Grupa je u četvrtom kvartalu ostvarila 464 miliona dolara čistog CCS-a EBITDA, dovodeći cijelu godišnju EBITDA CCS na 2,05 milijardi dolara, što je iznad korigovanih smjernica.
U godini punoj neizvjesnosti, svi segmenti su generisali pozitivne slobodne tokove novca, što je rezultiralo sa 636 miliona dolara u 2020. godini, više nego prije godinu dana. Organski CAPEX je u 2020. iznosio 1,41 milijarde dolara, u skladu sa očekivanjima (do 1,5 milijardi dolara). Mađarski MOL očekuje da će EBITDA za 2021. godinu iznositi oko 2,3 milijarde dolara, obzirom da se očekuje da će se makro okruženje vjerovatno oporaviti.
“Uspjeli smo da ostvarimo više od 2 milijarde dolara EBITDA u 2020. godini, i iako je zarada bila niža u poređenju sa 2019. godinom, naša brza i pravovremena reakcija na krizu omogućila nam je generisanje još snažnijeg slobodnog novčanog toka od naših smjernica prije pandemije. To je bilo moguće samo ukoliko svaki segment ima pozitivno novčano poslovanje čak i u ovoj izazovnoj godini”, izjavio je predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor Zsolt Hernádi.
On je dodao da je prošla godina bila najizazovnija do sada, ali da očekuju da će 2021. godina biti godina sa izvjesnim oporavkom ispod većih EBITDA očekivanja od 2,3 milijarde dolara.
“Naše investicije se takođe moraju nadoknaditi, tako da će naš organski CAPEX biti oko 1,7 – 1,9 milijardi dolara, što opet podrazumijeva potpuno finansirano poslovanje sa pozitivnim slobodnim novčanim tokom”, kazao je Hernádi.
EBITDA Upstream segmenta pala je u četvrtom kvartalu na 181 miliona dolara, usljed tehničkih prilagođavanja koja su povezana sa ACG, novom svojinom MOL-a u Azerbejdžanu. Kvartal je doveo do cjelokupne EBITDA ovog segmenta na 689 miliona dolara, što je 34% manje nego prije godinu dana, obzirom da su dosta niže cijene nafte i gasa samo djelimično nadoknađene doprinosom ACG-a koji je pomogao da se obim proizvodnje tokom cijele godine poveća za 8% u odnosu na prošlu godinu. Rezerve su se povećale na 364 mboepd do kraja 2020. godine (sa 270 mboepd krajem 2019. godine), što odražava doprinos ACG-a i neto reviziju rezerve najviše u portfoliu, što podrazumijeva 312% zamjene rezervi.
Downstream segment pao je za 15% na 740 miliona dolara u 2020. EBITDA za CCS, što odražava slabo makro okruženje, dok je rezultat za četvrti kvartal dostigao 133 miliona dolara, pogođen negativnom maržom rafinerija i uobičajenom situacijom za četvrti kvartal.
Pod uticajem drugog talasa epidemije, obim prodaje rafiniranih proizvoda opao je za 14% u odnosu na prošlogodišnji rezultat u Q4. Projekat Polyol premašio je 75% ukupnog završetka na kraju Q4.
Zbog pandemije, MOL zajedno sa izvođačem radova za inženjering, nabavku i izgradnju procjenjuje da će se završetak projekta prebaciti u drugu polovinu 2022. godine (prvobitno planirano za drugu polovinu 2021. godine) i kao rezultat kašnjenja ukupni kapitalni izdaci mogu se povećati na oko 1,3 milijarde eura (prvobitno 1,2 mlrd €).
Segment Consumer Services ubrzano je porastao u četvrtom kvartalu na +23%, a EBITDA je porasla na 128 miliona dolara u odnosu na prošlu godinu, uglavnom vođena većim doprinosom u gorivu i manjim operativnim troškovima. Ovaj segment je generisao EBITDA u visini od 510 miliona dolara tokom cijele 2020. godine, što je 8% više od rezultata u 2019. Pojednostavljeni novčani tok je više nego podvostručen u četvrtom kvartalu i skočio je za 28% u 2020. godini na 381 milion dolara. Razvoj non-fuel koncepta je nastavljen uprkos pandemiji: broj obnovljenih lokacija sa Fresh Corner-om porastao je na 955 sa 877 na kraju 2019.
Gas Midstream segment dostigao je 201 milion dolara EBITDA u 2020, što je 8% više nego prethodne godine. U četvrtom kvartalu, EBITDA je opala za 41% na godišnjem nivou, na 42 miliona dolara, kao rezultat značajno nižih prekograničnih kapaciteta i samim tim nižih prihoda, smanjenja tranzitnih prihoda i većih operativnih troškova.