Revizija privatizacije državnog kapitala u šest preduzeća i tri banke u FBiH

0
945
Revizija privatizacije je pokrenuta i u Granitu iz Jablanice

Federalna vlada danas je upoznata sa informacijom o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period januar – juni 2017. godine, koju će uputiti Parlamentu FBiH.
U prvoj polovini ove godine su, navedeno je u informaciji, revizije bile pokrenute u privrednim društvima Šipad komerc d.d. Sarajevo, Automehanika d.d. Sarajevo, Granit d.d. Jablanica, TP Poljopromet d.d. Zenica, HUTP Kladušnica d.d. Velika Kladuša i Borac export-import d.d. Travnik.
Revizijom su također bile obuhvaćene Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica, Hrvatska poštanska banke d.d. Mostar i Privredna banka d.d. Sarajevo.