RS: Neto dobit banaka na polugodištu 37,14 miliona KM, depoziti premašili 6,3 milijarde KM

0
1470
Prihodi od indirektnih poreza u prvih deset mjeseci 2022. veći za 1 milijardu i 310 miliona KM

Banke u Republici Srpskoj ostvarile su u prvom polugodištu ukupnu neto dobit u iznosu od 37,14 miliona KM što je manje za 27,1 posto, odnosno za oko 13,80 miliona KM, u odnosu na prvih šest mjeseci 2019. godine kada je dobit iznosila oko 50,94 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba na osnovu preliminarnih podataka koje je objavila Agencija za bankarstvo RS.
Na ukupnu profitabilnost osam banaka iz RS, koje zapošljavaju 2.988 radnika, u prvom ovogodišnjem polugodištu uticali su lošiji rezultati jedne banke (Naša banka a.d. Bijeljina imala je neto gubitak od 910 hiljada KM, dok je u istom periodu lani imala dobit od 584 hiljade KM), dok je ostalih sedam banaka poslovalo s ukupnom neto dobiti od 38,05 miliona KM.

Izvor: Agencija za bankarstvo RS

Ako se analizira polugodišnja neto dobit banaka u Republici Srpskoj u posljednjih pet godina, evidentno je da su finansijski rezultati na kraju drugog kvartala 2020. jedino bolji (17,7%) u poređenju s 2016. godinom kada je neto dobit iznosila blizu 31,56 miliona KM.
U poređenju s neto dobiti banaka (oko 50,95 miliona KM) iz prvog polugodišta 2018. godine, ovogodišnji rezultati su slabiji za 13,81 miliona KM ili za -27,1%, dok su u poređnju sa polugodištem 2017. godine manji čak 26,40 miliona KM ili za -41,6% (iznosili su nešto više od 63,54 miliona KM).

Izvor: ABRS

Kada je riječ o ostalim finansijskim indikatorima, ukupna neto aktiva osam komercijalnih banaka sa sjedištem u RS-u na kraju prvog polugodišta 2020. iznosila je blizu 8,26 milijardi KM, od kojih najveću aktivu ima banjalučka Nova banka s blizu 2,26 milijardi KM.
Ukupni polugodišnji kapital banaka iz RS iznosio je oko 1,02 milijarde KM (prednjači UniCredit Banjaluka s 248,1 milion KM), dok su ukupni krediti iznosili 5,43 milijarde KM (prednjači Nova banka s 1,52 milijarde KM), a depoziti su dostigli 6,33 milijarde KM od čega je čak 1,76 milijardi KM kod Nove banke Banja Luka.