RS: Promet u trgovini na malo u januaru manji je za 13%

0
170
Na godišnjem nivou, promet trgovine na malo u augustu porastao 8 posto

Ukupan promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u januaru 2023. u odnosu na decembar 2022. godine, posmatran u tekućim cijenama, manji je za 13%, a u stalnim cijenama manji je za 12,7%.
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom, posmatran u tekućim cijenama, manji je za 13,8%, dok je promet u trgovini gorivima i mazivima manji za 5,3%.
Indeks prometa trgovine na malo u januaru 2023. u odnosu na januar 2022. godine nominalno je veći za 22,6%, dok je realno veći za 10%.
Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u januaru 2023. u odnosu na decembar 2022. godine, posmatran u tekućim cijenama veći je za 5,4%, a u stalnim cijenama veći je za 5,3%, podaci su Zavoda za statistiku RS.