Saradnja BiH i CERN-a na području fizike visokih energija

0
239
Ministrica Gudeljević potpisala sporazum sa Fabiolom Gianotti o naučnoj i tehničkoj suradnji

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević danas je putem video poveznice potpisala sporazum sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja u području fizike visokih energija (CERN). U ime CERN-a Sporazum je potpisala glavna direktorica CERN-a, Fabiola Gianotti.
Imajući u vidu da su istraživanja u području fizike visokih energija važna za daljnji razvoj nauke i tehnički napredak, CERN-ova namjera je bila ojačati suradnju sa državama koje nisu članice CERN-a, a s kojima je uspostavljena suradnja. Bosna i Hercegovina je izrazila interes za sudjelovanje u programu CERN-a kako bi osnažila razvoj nauke u BiH.
Ovim sporazumom je stvoren okvir koji će osigurati dugoročne mogućnosti za sudjelovanje naučnika, inženjera i tehničara iz BiH u istraživačkim projektima CERN-a kao i za pružanje takvih sličnih doprinosa o kojima će se BiH i CERN dalje dogovarati.
Gudeljević je naglasila da je BiH opredijeljena za provođenje politike Evropske unije koja se odnosi na uklanjanje barijera slobodnog kretanja znanja unutar Evrope, jačanje prekogranične pokretljivosti istraživača, studenata, naučnika i predavača. Dodala je i da je BiH potpisinica Memoranduma o suradnji koja se odnosi na projekt uspostave Međunarodnog instituta za održive tehnologije – SEEIIST što nam daje dodatni motiv za unapređenja nauke u BiH. Takođe, ministrica je istaknula i značaj i ulogu mladih bh. Istraživača koji će, kako je kazala, kroz zajedničke projekte osnažiti, ostati u svojoj zemlji i doprinijeti njenom razvoju.