Sporazum Vlade KS i Grasa o izmirenju dugova, novim ulaganjima…

0
610
Premijer Mario Nenadić je potpisao sporazum sa v.d. direktora Grasa Almirom Ahmetspahićem

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić danas je potpisao sporazum sa vršiocem dužnosti direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Gras Almirom Ahmetspahićem.
Ovo je, po riječima, premijera, historijski sporazum o rješavanju problema u poslovanju ovog preduzeća.
“Sporazum će omogućiti Grasu da u narednih deset godina postane respektabilno javno preduzeće, a da se u tom periodu riješe mnogobrojni nagomilani problemi, koji praktično traju više od 25 godina. U prethodnom periodu problemi su rasli i kulminirali, zbog čega danas ovo preduzeće ima dugovanja”, istakao je premijer Nenadić.
Kako je naveo, to su dugovanja prema Upravi za indirektno oporezivanje u iznosu od 33 miliona KM, prema Poreznoj upravi u iznosu od 92 miliona. Dugovanja preduzeća prema uposlenim radnicima, koji su tužili preduzeće zbog radnih sporova u skladu sa Kolektivnom ugovorom za oblast komunalne privrede, iznose preko 15 miliona KM. S druge strane, tu je rješavanje tužbi tužitelja Gras protiv tuženog Kantona Sarajevo u iznosu većem od 300 miliona.
Problemi Grasa su brojni. Neophodno je smanjenje broja uposlenih i donošenje njegove optimalne organizacione strukture kroz restrukturiranje, nedovoljan je broj voznih jedinica, loše je stanje tramvajske pruge, neadekvatan je sistem naplate karata i upravljanje javnim prijevozom…
Nenadić je dodao i kako je osnovni problem nepostojanje generalne prijevozničke licence koju Gras ne može produžiti zbog dugovanja za poreze i doprinose.
Ovim sporazumom Gras se obavezao da će u saradnji sa advokatima koji zastupaju radnike u radnim sporovima i sindikatom uposlenika uložiti napore za postizanje dogovora na način da se isplate glavnica duga u periodu od pet godina od dana postizanja sporazuma, uz uslov da radnici odustanu od svojih potraživanja za kamate.
“Kanton Sarajevo se obavezao osigurati dodatna sredstva u Budžetu KS i to za period od 2021. do 2030. godine u ukupnom iznosu od 140 miliona KM, a sa minimalnim iznosom od 14 miliona na godišnjem nivou. Investirat će sredstva u kapitalne projekte iz oblasti javnog prijevoza putnika za period od 2021. do 2025. godine u iznosu od 200 miliona KM. Planirat će redovna sredstva za subvencioniranje javnog prijevoza putnika u iznosu od oko 30 miliona KM, te dodatna sredstva za 2020.godinu u minimalnom iznosu od tri miliona KM, namijenjenih za izmirenje dijela obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje, te minimalni iznos od pet miliona za izmirenje obaveza po tužbama radnika a što je definisano sporazumom za koji se vodi postupak izvršenja pred Općinskim sudom u Sarajevu”, pojasnio je premijer.
Poručio je kako se radi o složenom sporazumu, u kojem sve mora da funkcionira kako je i dogovoreno, da bi se on u konačnici realizirao. Alternativa ovom sporazumu, po premijerovim riječima, je definitivan stečaj Grasa.
Predsjednik Sindikata Amir Muminović zahvalio se Vladi uime radnika i uvjeren da će ovaj sporazum doprinijeti boljitku javnog prijevoza za građane.
Ministar saobraćaja KS Adi Kalem je zaključio kako je ovo sporazum koji ni jedna Vlada do sada nije ponudila, te se nada da će im omogućiti da posluju dobro i napokon pruže bolju i kvalitetniju uslugu građanima.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here