Vlada FBiH: Riješiti snabdijevanje Aluminija električnom energijom

0
1121
Vlada FBiH prihvatila ponudu Abraham grupacije o zakupu dijela imovine Aluminija Mostar

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za rješavanje snabdijevanja električnom energijom Aluminija d.d. Mostar od strane snabdjevača JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.
Vlada je dala saglasnost Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar i Aluminij d.d. Mostar da, svako u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti na rješavanju snabdijevanja električnom energijom Aluminija, uključujući donošenje odluka na nadležnim organima društva, sagledavajući mogućnost odgode plaćanja do 60 plus 60 dana.
Elektroprivreda HZ HB je zadužena da redovno, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, informiše Vladu FBiH o realizaciji ovih aktivnosti. U skladu s tim, Vlada će zauzimati stajališta, vodeći računa i o eventualnom reprogramiranju dugovanja za posljednja četiri mjeseca iz 2019. godine.