Za pomoć oporavku turizma u FBiH 500 hiljada KM

0
220
Cilj je ublažavanje posljedica Covid-19 na sektor turizma

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila 500.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava za razvoj turizma u Federaciji BiH utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu.
Ova sredstva se odnose na program ‘Unapređenje i povećanje privlačnosti Federacije BiH kao prepoznatljive turističke destinacije’, čiji je cilj ublažavanje posljedica Covid-19 na sektor turizma kreiranjem, razvojem i realizacijom marketinške kampanje destinacija koristeći ciljane sadržaje.
Korisnik sredstava je Privredna komora Federacije BiH koja će, u skladu sa ciljevima Programa, utvrditi kriterije za njihovu raspodjelu.
Inače, opći ciljevi Programa utvrđeni su i u Taktičkom planu oporavka turizma, a razrađeni potpisanim Memorandumom o razumijevanju između USAlD-a u BiH i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.