Željeznicama FBiH subvencija od tri miliona KM

0
317
U željezničkom prevozu u FBiH u trećem kvartalu 2022. prevezeno oko 96,5 hiljada putnika

Vlada FBiH donijela je Odluku o dodjeli sredstava JP Željeznice Federacije BiH na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije Covid-19 u iznosu od 3 miliona KM. Ova sredstva utvrđena su u Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu i bit će dodijeljena JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u vidu subvencije.
Namijenjena su za isplatu plata, isključivo do visine minimalno utvrđene bruto plate u FBiH, uključujući doprinose i pripadajuće poreze i tekuće troškove poslovanja.