Sarajevskom aerodromu odobreno 2 miliona KM za nabavku spasilačko-vatrogasnog vozila

0
338
Međunarodni aerodrom Sarajevo

Vlada FBiH je usvojila Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima, a namijenjenih za unapređenje aviosaobraćaja Federacije BiH, utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Usvojenim programom je Međunarodnom aerodromu Sarajevo odobreno 2 miliona KM za nabavku spasilačko-vatrogasnog vozila koje ima kapacitet spremnika za vodu od 12.500 litara i spremnika za pjenilo od 1.500 litara, te pogon 6×6.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor o utrošku ovih sredstava i da s Međunarodnim aerodromom Sarajevo potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.
Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.2.2023. godine, Aerodrom Sarajevo je dužan sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga resornom federalnom ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.